13

Ůkol: zamysli se a vytvoř si seznam svých dovedností a slabých stránek jako designer. 1) Co tě baví?  (navrhování letáčků, práce s textem, úprava fotografií, zpracování prezentací, hledání inspirace a uvádění do praxe, …)  2) V čem bys mohla být lepší? (lépe hledat a skládat prvky do návrhů, zrychlit a Číst více…