27

27

Často se setkáváme s letáky, které prezentují nějaké produkty a v ideálním případě se jedná o perspektivní obrázek.

Jak dosáhnout správným výběrem a rozvržením prvků správné a reálné 3D iluze? Lze toho docílit dodržením určitých faktorů perspektivy.  Jsou různé techniky a pravidla pro vytváření hloubky a prostoru na ploše dvourozměrného obrázku. 

Mezi faktory perspektivy patří například:

1. Lineární perspektiva: Zahrnuje použití horizontální a vertikální osy a úhlů k vytvoření iluze hloubky. Čáry, které by ve skutečnosti byly rovnoběžné, se v obraze postupně zužují směrem do dálky, což vytváří dojem, že se vzdalují.

2. Atmosférická perspektiva: Tento faktor zahrnuje zeslabení a změnu barvy vzdálenějších objektů. V dálce se barvy stávají bledšími a méně kontrastními, protože vzduch mezi pozorovatelem a objektem rozptyluje světlo.

3. Velikost a překrytí objektů: Menší objekty se obvykle zdají být dále od pozorovatele a větší objekty se zdají být blíže. Pokud jsou dva objekty umístěny vedle sebe, překrytí jednoho objektu druhým vytváří dojem, že ten překrytý objekt je blíže.

4. Stínování a osvětlení: Stíny mohou pomoci definovat tvar objektů a přidat dojmu hloubky. Světla a stíny mohou také pomoci definovat objekty a dodat jim různé vlastnosti, jako jsou hladkost nebo textura.

5. Zkrácení: Tento faktor se vztahuje k tomu, jak jsou objekty zkresleny, když jsou viděny v úhlu. Při pohledu na objekty z bočního pohledu se zdají být zkrácené a širší než při pohledu zepředu.

Tato pravidla a techniky lze kombinovat a upravovat, aby se dosáhlo požadovaného výsledku. Použitím těchto pravidel a technik lze vytvořit iluzi, že se objekty ve scéně nacházejí v různých vzdálenostech a hloubkách, což umožňuje vytvořit dojem prostoru a hloubky v obraze.Úkol:

1) Vyber si svůj produkt (digitální nebo reálný) a dej mu formu. Vyfoť a odeber pozadí nebo použij mockup. Místo pozadí si postav scénu z jiných prvků či fotografií. Svým objektům dodej hloubku, ostrost a velikost oproti okolnímu prostředí. 

3) Ukaž nám své dílo a zase se podívej, kde se opakují tvé oblíbené prvky, které utváří tvůj styl, brand a rukopis. Už by ti to pomalu mělo dávat souhrnné portfolio, kde se vidíš v tom nejlepším světle a kde se rýsuje tvůj rukopis. 

Instagram Story Thank You Script Typography Minimal lettering hands

Specialistka na grafiku v online podnikání