26

26

dneska se mrkneme na to, jak se vlastně stane tvůj styl rozpoznatelným. 

Rukopis grafického designéra se obvykle pozná podle jeho stylu a technických schopností v návrzích a úpravách  grafického materiálu. Tento styl se může lišit v závislosti na preferencích designéra, jeho zkušenostech a specializaci v konkrétní oblasti designu.

Designéři často také používají charakteristické prvky, jako jsou například specifické typografické řešení, barevné kombinace nebo užití konkrétních grafických prvků.

Takže u mě se typicky objevuje světlá kobinace prvků s kontrastní šedou či černou barvou textů. Inklinuji k spíše k jednuššímu prolínání elementů. Špatně se mi pracuje s tlustšími liniemi a křiklavými barvami 🙂 A tak sep ozná můj styl… říkám to dobře? Poznáš můj styl? 🙂

I když pracujeme pro klienta, který má svůj brandkit či rovnou logomanuál, i tak dokážeme svůj styl do praktické části zahrnout. 
 Úkol:

1) Ještě jednou si otevři poslední grafické návrhy a najdi, co tvou tvorbu vystihuje. Vypiš si společné prvky a ucědom si, které kroky opakuješ a bez kterých elementů se neobejdeš. 

2) Vyzkoušej si, jak se ti pracuje s absolutním protikladem tvého stylu, jestli jde zakomponovat obrázky, nebo tvary, se kterými absolutně nesouzníš. Máš vymezený styl a nebo zvládneš být jako chameleon a přizpůsobíš se jakémukoliv prostředí?

3) Nasdílej nám to do skupiny své postřehy, zda tě překvapilo tvé zamyšlení a zda máš pocit, že máš nějaký rukopis.

Instagram Story Thank You Script Typography Minimal lettering hands

Specialistka na grafiku v online podnikání