30

30

Řízení vlastní značky zahrnuje celou řadu činností a procesů, které mají za cíl budovat, udržovat a posilovat identitu a reputaci značky.

Vhodné klíčové kroky pro řízení vlastní značky:

1. Definuj si ideálního klienta: Je důležité vědět, kdo jsou tvoji zákazníci a jaké jsou jejich potřeby a preference. To ti umožní lépe porozumět, jak tvá značka může řešit jejich potřeby a poskytnout jim co nejvíce hodnoty.


2. Vytvoř silný vizuální styl: Silný vizuální styl, včetně loga, barev a grafického stylu, pomáhá budovat jedinečnou identitu značky, která se snadno rozpoznává a zapamatovává. Tento krok by jsi měla mít už zmáknutý, tak se můžeš soustředit na další kroky

3. Vytvoř jasné proč: K vytvoření silné značky patří i jasného proč. Co je důvodem tvých služeb a pomoc ideálnímu klientovi, která odpovídá hodnotám a cílům značky. Toto uvědomění by mělo být komunikováno v různých kanálech, jako jsou například webové stránky, sociální média, reklamy.


4. Buduj vztahy se zákazníky: Zákazníci jsou pro úspěšné řízení vlastní značky klíčoví. Je důležité poskytovat jim vynikající zákaznický servis a zabezpečit, aby měli pozitivní zkušenosti s tvou značkou a ideálně aby bylo možné mu předat další možnou nabídku.

5. Buď konzistentní: Udržuj konzistenci v celé řadě činností, jako jsou vizuální identita, tón a styl psaní a poskytovaný obsah. Toto pomáhá vytvořit silnou a soudržnou značku.

6. Rozvoj obsahu: Tvoř kvalitní obsah, který podporuje poslání a hodnoty tvé značky. Znamená to přípravu textů, obrázků, videí, infografiky a další formy obsahu, které podporují expertízu tvé značky.


7. Využij marketingové nástroje: Nástroje k propagaci a budování povědomí o tvé značce, jako jsou reklamy, sociální sítě, e-mailový marketing, SEO a další. K tomu slouží právě platformy pro vytváření meilů a celkových kampaní, kde lze následně vyhodnocovat úspěšnost, plánování obsahu a nastavování reklamy. Prodejní nástroje a podpůrné pluginy pro web.

8. Vyhodnocování: Pravidelný monitoring a analýza výkonu značky pomáhají zjistit, jak funguje a co ne, a jaké změny by mohly být provedeny pro její zlepšení.


Chápu, že zpracování vlastní strategie a plánování nejsou úplně oblíbené pojmy v našich slovnících, ale funguje to. Celkově je úspěšné vedení vlastní značky proces, který vyžaduje trvalou pozornost a úsilí, ale může být klíčovým faktorem pro budování úspěšného podnikání.

Nezapomeň, že s rozvojem tvé značky se ideální klient mění. V rámci vývoje může časem dojít k rebrandingu, ale ten by neměl být tak častý, aby jsi nemátla klienty. Důvěra a zapamatovatelnost se chvíli buduje a tak sotva si tě tvá komunita všimne a zapamatuje, tak není úplně nejlepší strategie všechno obměnit. 

Díky vyhodnocování a žádostí o zpětné vazby můžeš své produkty a procesy vylepšovat a získávat další skvělé zákazníky. Ideální je měnit jeden čas pro více lidí najednou a pomáhat si automatizovanými prodeji a e-mail marketingem, aby jsi měla více času na samotnou tvorbu aktivit pro své klienty. Těmto tématům se postupně budeme věnovat v Klubu grafických labužníků. 

Proto i já tě poprosím o zpětnou vazbu na celou výzvu tak, abych mohla případně zohlednit nedostatky a tipy pro kvalitnější produkt pro budoucí výzvařky. 

Úkol:

1) Ohlédni se zpět a pochval se i ty za to, co jsi během 30 dní vše zvádla, nebylo toho rozhodně málo! 

2) Ulož si všechny dokumenty do jedné složky a každý projekt si patřičně pojmenuj aby jsi ho našla až jej budeš potřebovat. Šetření času je důležitá část v rámci organizace, tak si to pro začátek zjednoduš právě tímto doporučením. 

Instagram Story Thank You Script Typography Minimal lettering hands

Specialistka na grafiku v online podnikání