Obchodní podmínky Mishula PARTY JINAK

 

 1. Objednávka
 2. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné až po potvrzení termínu na základě kontroly volného inventáře a termínu, uhrazení stanovené zálohy. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly organizace služeb nebo půjčovny, s možnostmi platby, dodacími podmínkami a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů.
 3. Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou, ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.
 4. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce. Případná změna bude uvedena písemně.
 5. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp.
 6. Platba, výdej a vrácení dekorací.
 7. Osobně výdej je pouze na uvedené adrese a po předchozí domluvě. Pokud jste zvolili možnost zaslání zboží, bude k objednávce připočteno příslušné poštovné.
 8. S sebou při vyzvednutí inventáře: objednávku, doklad o zaplacení zálohy, inventář je vydám po uhrazení doplatku celkové částky a složení vyměřené vratné kauce. Dopravu si v případě osobního odběru zákazník zajišťuje sám.
 • Storno podmínky pro objednávky svatebních obřadů a služeb, zapůjčení dekorací
 1. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace svatebních obřadů, zapůjčení inventáře a objednávky souvisejících služeb učiněné mezi Objednatelem a Poskytovatelem, jímž se rozumí Michaela Kašparová. , Čermákova 1164, Kostelec nad Orlicí, 517 41 IČO : 879 77 184. Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky, nikoliv z výše případné zálohové platby.
 2. V případě zrušení objednávky, u které byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy nižší než samotné storno z celkové částky, Objednatel je povinen Poskytovateli daný rozdíl uhradit do 5 pracovních dní od zaslaného vyúčtování.
 3. Storno poplatky
 4. Poskytovatel je oprávněn účtovat storno poplatky u individuálních objednávek obřadů, služeb a zapůjčení dekorací za následujících podmínek:
 • storno objednávky více jak 30 dnů před datem události – paušál 1000,- Kč není-li stanoveno jinak přímo v objednávce
 • storno objednávky 29–5 dnů před datem svatby – poplatek ve výši 50% z ceny objednávky, není-li stanoveno jinak přímo v objednávce
 • storno objednávky méně jak 4 dny před datem svatby – poplatek 100% z ceny objednávky.

 

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou v souladu s § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a jsou platné a účinné ode dne 1. ledna 2018. Právní vztahy mezi Objednatelem a Poskytovatelem se řídí ustanovením těchto storno podmínek, odchylnými ujednáními obsaženými ve smlouvě mezi Poskytovatelem a Objednatelem, a ustanoveními obchodního zákoníku.

Storno poplatky se vztahují na potvrzené písemné objednávky (e-mail, dopis) včetně telefonicky provedených změn. Zrušení objednávky svatby lze provést ze strany Poskytovatele i Objednatele pouze písemně (e-mail, dopis).

 1. Ochrana osobních údajů

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.

 1. Osobní údaje

Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, emailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma, potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ.

 • Údaje o Vaší činnosti

Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

 • Shrnutí

Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.

Váš souhlas

Používáním našeho internetového obchodu a půjčovny souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.