Diáře, plánovače, to-do listy

Ve vysílání jsme si ukázaly, jak pracuji s tvorbou diářů, plánovačů a to-do listů nadrámec vyhledávání funkčních šablon.

Jedná se o 3 hlavní principy, které používám:

1) zarovnat linky 

2) zobrazení pravítek a vodítek

3) automatické nahrazení textu


Dále jsem naťukla funkci v Canvě spojování prvků, která je skvělá pro tvorbu myšlenkových map. V to-do listech a plánovačích tuto funkci využijeme v grafickém pojetí spojení doprovodných prvků. 

Instagram Story Thank You Script Typography Minimal lettering hands

Specialistka na grafiku v online podnikání