Úvod od Canvy

Přehrát video

Jak se v prostředí orientovat a k čemu je vlastně tato aplikace vhodná. 

Ukážeme si sdílením obrazovky přímo prostředí, ve kterém můžeme najít různé šablony pro naše potřebné materiály, které nám pomůžou blýsknout se ve světě onlajnu. 

Instagram Story Thank You Script Typography Minimal lettering hands

Specialistka na grafiku v online podnikání